Kullanım Koşulları

www.tklojistik.com.tr
İşbu internet sitesine girerek, internet sitesinde dolaşarak ve/veya internet sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ettiğinizi, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Ziyaret etmekte olduğunuz işbu internet sitesi ve tüm içeriği Tarım Kredi Lojistik A.Ş. ‘ye aittir. Tarım Kredi Lojistik A.Ş.’nin internet sitesinin kullanımı ile ilgili koşullar aşağıda belirlenmiştir. Tarım Kredi Lojistik A.Ş., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel hüküm ve şartlar, Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

İşbu internet sitesinin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Kullanımdan kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yasal Uyarı

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler kapsamlı, kesin, güncellenmiş olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu internet sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık, eksiklik veya ihmalden dolayı sorumluluk Tarım Kredi Lojistik A.Ş.’ye atfedilemez. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, sayfayı ziyaret eden kişiye aittir. Tarım Kredi Lojistik A.Ş., işbu internet sitesinde yer alan bilgilere girilmesinden veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

Tarım Kredi Lojistik A.Ş., işbu internet sitesinin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını garanti etmediği gibi, işbu internet sitesinin veya kiralanan sunucunun virüs ve/veya diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez. Tarım Kredi Lojistik A.Ş., bu internet sitesinin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkan her türlü doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşbu internet sitesinde yazılı olan bilgiler hiçbir şekilde Borçlar Kanunu çerçevesinde teklif veya icap anlamında olmadığı için Tarım Kredi Lojistik A.Ş.’yi bağlamamaktadır.

Tarım Kredi Lojistik A.Ş. sadece kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kişinin internet sitesine veya bunun herhangi bir bölümüne erişimini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan sınırlama, reddetme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde 5651 sayılı Kanun’dan kaynaklanan hallerde bilgiler ilgili makamla paylaşılabilecektir.

Telif Hakları

İşbu internet sitesi, internet sayfasında yazılı tüm sayfalar, fotoğraflar, tasarımlar, resimler, videolar, animasyonlar ve fikri hak mülkiyet ve korumasına tabi olan her türlü eserin telif hakkı Tarım Kredi Lojistik A.Ş.’ye aittir. Bu sitede yer alan ve yer alacak olan içerikler (fotoğraf, resim, video, animasyon ve benzeri) Tarım Kredi Lojistik A.Ş.’nin izni alınmaksızın kullanılamaz.

İnternet sayfasında yer alan isim, marka ve logolar tescilli markalar olup, Tarım Kredi Lojistik A.Ş.’ye aittir; izinsiz olarak kullanılamaz.

Tarım Kredi Lojistik A.Ş., bu internet sitesinde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz

Kullanıcı internet sitesine girdiği zaman kendisine kopya alabilir. Bilgi indirme esnasında ve kişisel amaçlar makul olduğu sürece daha sonra kullanmak üzere bu internet sitesindeki bilgileri basabilir. Ancak ticari ve çıkar amaçlı kullanımlar kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, Tarım Kredi Lojistik A.Ş.’nin kesin ve yazılı izni olmadan ana sayfa dışında başka bir sayfaya, bu siteyi veya başka bir bağlantıyı ekleyemez.

Hyperlink Kullanımı

İşbu internet sitesine ulaşabilmek için girilen başka bir internet sitesinden ve içeriğinden Tarım Kredi Lojistik A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tarım Kredi Lojistik A.Ş.’ye ait olmayan bir internet sitesine giriş yapıldığında, girilen internet sitesinde TK Lojistik logosu olsa bile, girilen site Tarım Kredi Lojistik A.Ş.’nin internet sitesinden bağımsızdır ve bu internet sitesinin içeriği üzerinde Tarım Kredi Lojistik A.Ş.’nin hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. Ayrıca, Tarım Kredi Lojistik A.Ş.’ye ait olmayan bir internet sitesine yapılan bir bağlantı, Tarım Kredi Lojistik A.Ş.’in, bağlantı yapılan internet sitesinin içeriği veya kullanımı üzerinde herhangi bir sorumluluk üstlendiği veya kabul ettiği anlamına gelmemektedir.

Kullanım için seçilen internet sitelerinin virüslerden, solucanlardan, truva atlarından ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelerden arınmış olduğunu temin etmek amacıyla gerekli tedbirleri almak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Tarım Kredi Lojistik A.Ş., işbu internet sitesine giriş yapılmasını sağlayan başka internet sitelerinin içeriğine ilişin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir ve başka herhangi bir internet sitesinden işbu siteye yapılan bağlantılar Tarım Kredi Lojistik A.Ş.’nin yazılı iznine tabidir.

Tarım Kredi Lojistik A.Ş., işbu internet sitesi veya hyper bağlantılı diğer bir internet sitesinin kullanılması sonucunda doğacak (kâr kaybı, işin aksaması, bilgi işlem sistemlerindeki program veya başka verilerin kaybı da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan ötürü, bu nev’i zarar ihtimalleri kendisine açıkça haber verilmiş olsa bile, hiç kimseye karşı sorumlu değildir.

Tarım Kredi Lojistik A.Ş.

Uçtan Uca