Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığınca Verilen Yetki Belgeleri

TİO
Belge No: ANK.U-NET.TİO.06.1084

Bu Taşıma İşleri Organizatörlüğü Belgesi, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nin 5.Maddesi uyarınca, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyeti gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilere verilir.

L1
ANK.U-NET.L1.06.273

Yurtı̇çı̇ Tı̇carı̇ Lojı̇stı̇k İşletmecı̇lı̇ğı̇ Yapmak Üzere Verı̇lmı̇ştı̇r.

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ:
Belge No: ANK.U-NET.TMFB.06.37156

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin kapsamında düzenlenmiştir

H1
Belge No: ANK.U-NET.H1.06.2656

Eşya Taşımacılığı Alanında Yurtı̇çı̇ Tı̇carı̇ Komı̇syonculuk Yapmak Üzere Verı̇lmı̇ştı̇r.
Uçtan Uca