KALİTE POLİTİKAMIZ

TK Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. olarak ulusal ve uluslararası standartlara, gelişen teknolojik şartlara ve müşterilerimizin taleplerine uygun olarak;

  • Sürekli yükselen kalite düzeyinde hizmet sunmayı,
  • Müşteri memnuniyetini arttırmayı,
  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
  • Hizmetlerimizi her türlü piyasa koşulunda müşteriye zamanında ulaştırmayı,
  • Doğaya saygılı bir iş modeli yürütmeyi
  • Çalışanlarımızı kalite politikası ve kalite bilinci ile sürekli eğitmeyi

hedeflemekteyiz.

Bu amaçla;

  • Faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin TK Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. strateji, amaç ve hedeflerine uygunluğunu,
  • Kalite performansını artırmak için sürekli iyileştirme vizyonu ile süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek standartlara getirmeyi,
  • Paydaşlarla etkili iletişim kurarak, beklenti ve ihtiyaçlarını stratejik hedeflerin belirlenmesinde dikkate almayı,
  • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,

taahhüt ederiz.

 © 2019 Tüm hakları saklıdır. TK Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.
TARNET